Tarde de domingo en Porto

| 5 Imaxes

“Cando fotografías a unha persoa en color, fotografías a súa roupa, cando o fas en branco e negro, fotografías a súa alma” 
Ted Grant