Hotel Relais D’ossau

| 11 Imaxes

Lugares carentes de sentimento, nin tan xiquera a soidade nun pretendido espazo aberto é quen de satisfacer sensación algunha. Estancia na procura de caudais, embuste para complacencia de aspirante a “rico”. Manifestamente forzado, soberanamente hortera, condenado á ruina. Exemplo de Caldaria Hoteles, un futuro por chegar.

Pechado no ano 2007:  Eaux-Bonnes-Hotel-Relais-D-Ossau