Barranco do río Cortella (Melón)

By

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

No seu momento un proxecto para a construción dunha central hidroeléctrica puxo en risco esta paisaxe. Coto do Frade e máis o Concello presentaron alegacións e diferentes escritos tomando como base un estudo das especies endémicas (flora e fauna) que habitan o lugar e que legalmente gozan de protección. O proxecto presentado pola empresa era un copia-pega referido ó río Suquía (Córdoba).

A día de hoxe segue a ser unha lambetada para a industria do sector, compre coidalo.